понедељак, 15 July 2024
 • Izabrani lekar
  Izabrani lekar

  Изабарани лекар је лекар опште медицине,  педијатар, гинеколог, стоматолог кога Ви добровољно бирате и који се брине о Вашем здрављу.

   

 • Fizička aktivnost
  Fizička aktivnost

  ИНВЕСТИРАЈТЕ У СВОЈУ БУДУЋНОСТ, БУДИТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ!

   

 • Zdrava ishrana
  Zdrava ishrana

  ЗДРАВА ИСХРАНА ЈЕ ПУТ ДО ДУГОВЕЧНОСТИ!

   

 • Preventivni pregled
  Preventivni pregled

  ПРЕВЕНТИВНИМ ПРЕГЛЕДОМ ШТИТИМО НАШЕ ЗДРАВЉЕ И ОПХОДИМО СЕ ОДГОВОРНО ПРЕМА НАШЕМ ОРГАНИЗМУ

   

 • Sreća je zdravlje
  Sreća je zdravlje

  БУДИТЕ ЗДРАВИ СРЕЋНИ И НАСМЕЈАНИ. ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО.

   

 • Dom zdravlja Bor
  Dom zdravlja Bor

  ДОБРО ДОШЛИ У ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Посетите свог лекара!!!
Урадите превентивни преглед!!!
Проверите своје здравље на време!!!
 

То што се осећате добро не значи да сте здрави.
Преконтролишите своје здравље пре него што Вас нешто заболи. Тада већ може бити касно. 
Око 80 одсто болести могу да се спрече или да се излече ако се открију на време.
О Вашем здрављу може добро да брине само лекар који Вас познаје, зна Ваше навике и породичну склоност одређеним болестима. 
Он је ту због Вас када су Вам потребни преглед, лечење, или савет; 
али и да Вас подсети и позове на редовне превентивне прегледе и када нисте болесни. 
Сврха превентивних прегледа је спречавање појаве болести, односно откривање обољења у најранијој фази, када још нема симптома, јер су тада највеће могућности за излечење.
Здравственим календаром утврђена је динамика превентивних прегледа за све старосне групе становништва.

 

Превентивни прегледи се обављају о трошку здравственог осигурања.

 Preventiva1

Preventiva2

Preventiva3

Preventiva4

Посетите свог лекара!!!
Урадите превентивни преглед!!!
Проверите своје здравље на време!!!
     
То што се осећате добро не значи да сте здрави.
Преконтролишите своје здравље пре него што Вас нешто заболи. Тада већ може бити касно. 
Око 80 одсто болести могу да се спрече или да се излече ако се открију на време.
О Вашем здрављу може добро да брине само лекар који Вас познаје, зна Ваше навике и породичну склоност одређеним болестима. 
Он је ту због Вас када су Вам потребни преглед, лечење, или савет; 
али и да Вас подсети и позове на редовне превентивне прегледе и када нисте болесни. 
Сврха превентивних прегледа је спречавање појаве болести, односно откривање обољења у најранијој фази, 
када још нема симптома, јер су тада највеће могућности за излечење.
Здравственим календаром утврђена је динамика превентивних прегледа за све старосне групе становништва.
Превентивни прегледи се обављају о трошку здравственог осигурања.
 
,  
         
САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  
ПОПУЛАЦИОНЕ ГРУПЕ ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ  
1 2 3 4  
Новорођенче
(први месец)
Вакцинација против
туберкулозе (BCG)
Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Једанпут у породилишту, 
односно у дому здравља 
(за децу рођену ван породилишта)
 
Прва доза вакцине против хепатитиса Б (HB)+ имуноглобулин код новорођенчета HBs антиген позитивних мајки (НВIG)    
Скрининг за детекцију фенилкетонурије и хипотиреоидизма   Једанпут, до петог дана по рођењу  
Посета патаронажне сестре новорођенчету и породиљи * Упознавање са здравственим стањем мајке и детета; 
* Обука у вези неге новорођенчета-обавезно купање и обрада пупчаног патрљка; 
* Контрола здравственог стања бабињаре, а посебно преглед стања и млечности дојки; 
* Здравствено-васпитни рад
Пет посета у низу: 
-почев од првог дана по изласку са неонатолошког и акушерског одељења, после порођаја у ванболничким условима
 
Систематски преглед * Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; 
* Мерење тежине, дужине тела и обима главе; 
* Здравствено-васпитни рад уз истицање важности дојења
Једанпут на крају првог месеца  
Одојче 
(од 2. месеца


до краја 


1. године)
Систематски преглед * Анамнеза; општи клинички преглед и по системима; 
* Минимални неуролошки преглед; 
* Оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака; 
* Скрининг за детекцију анемије једанпут у шестом месецу; 
* Провера вакциналног статуса; 
* Здравствено-васпитни рад уз истицање важности дојења најмање до навршених шест месеци
Четири пута 
(3, 6, 9. и 12. месец)
 
Ултразвучни преглед Преглед кукова на дисплазију са ултразвучним прегледом у трећем месецу    
Вакцинација против дифтерије,тетануса и великог кашља (DTP) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Спроводи се почев од навршена два месеца живота са три дозе вакцине у размаку не краћем од једног месеца  
Вакцинација против дечије парализе (ОРV) или (IPV - код имунокомпромитоване деце) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Спроводи се почев од навршена два месеца живота са три дозе вакцине у размацима не краћим од шест недеља  
Вакцинација против хепатитиса Б (HB) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Друга доза вакцине се даје у размаку не краћем од месец дана од прве дозе, а трећа доза у размаку не краћем од два месеца након давања друге дозе  
Вакцинација против хемофилуса инфлуенце (Hib) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Спроводи се почев од навршена два месеца до навршених шест месеци давањем три дозе вакцине, истовремено са DTP вакцином  
Контролни преглед пред вакцинацију * Провера здравственог стања; 
* Провера вакциналног статуса;
* Здравствено -васпитни рад
Три пута  
Превентивни преглед (стоматолошки) Поступак којим се на основу анамнестичких података од родитеља и прегледа врши процена и идентификација фактора ризика за појаву појединих оралних обољења дефинисане превенитвне и профилактичке мере и активности за отклањање утврђених фактора ризика Једанпут у шестом и деветом месецу  
Посета патронажне сестре Провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даља едукација Две посете, односно четири посете
код деце под ризиком
 
Друга 
година 
живота
Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и по системима; 
* Анализа крвне слике; 
* Оцена вакциналног статуса; 
* Скрининг за детекцију поремећаја чула вида и слуха; 
* Оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака; 
* Здравствено-васпитни рад
Једанпут  
Прва ревакцинација против дифтерије тетануса и великог кашља (DTP)  Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима 
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Једна доза  
Прва ревакцинација против дечије парализе (OPV) Једна доза  
Вакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (MMR) Једна доза у
узрасту од
12 до 15
месеци
 
Патронажна посета Провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даља едукација Једна посета  
Систематски стоматолошки преглед са обрадом података * Анамнеза; 
* Регистровање стања оралног здравља; 
* Праћење дентиције;
* Процена ризика за каријес раног детињства (КРД) и ортодонтске неправилности; 
* Здравствено васпитни рад са родитељима, предузимање одговарајућих профилактичких процедура
Једанпут  
Трећа 
година 
живота
Контролни преглед * Праћење раста и развоја, рано откривање поремећаја; 
* Рано предузимање третмана; 
* Провера вакциналног статуса; 
* Здравствено-васпитни рад
Једанпут  
Стоматолошки преглед - контролни * Праћење дентиције; 
* Откривање поремећаја развоја уста и зуба; 
* Регистровање КРД у млечној дентицији; 
* Здравствено васпитни рад; 
* Предузимање одговарајућих процедура
Једанпут  
Четврта 
година 
живота
Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и по системима; 
* Анализа крвне слике; 
* Мерење крвног притиска; 
* Оцена вакциналног статуса; 
* Скрининг за детекцију поремећаја говора и гласа; 
* Физикални преглед по системима, а по потреби физијатријски преглед због процене функционалног стања;
* Оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака; 
* Здравствено- васпитни рад
Једанпут  
Посета патронажне сестре Провера знања, ставова и понашања у вези са негом и исхраном детета и даља едукација Једна посета  
Стоматолошки преглед - контролни Контрола примене профилактичких и терапијских мера; здравствено васпитни рад са родитељима Једанпут  
Пета 
година 
живота
Контролни преглед * Праћење раста и развоја, рано откривање поремећаја, рано предузимање третмана; 
* Преглед на детекцију поремећаја говора и гласа; 
* Физикални преглед по системима или циљано, а по потреби физијатријски преглед због процене функционалног стања;
* Провера вакциналног статуса; 
* Здравствено-васпитни рад
Једанпут  
Шеста/седма 
година
живота 
(пред
полазак 
у школу)
Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и по системима, посебно чула говора и коштано-мишићног система; 
* Анализа крвне слике и урина;
* Оцена вакциналног статуса;
* Здравствено - васпитни рад;
* Упут за Комисију за преглед деце ометене у развоју;
* Издавање потврде за упис у школу
Једанпут  
ОРЛ, офталмолошки и физијатријски преглед Према Правилнику о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите ("Службени гласник РС", број 24/09 Једанпут пред полазак у школу  
Ревакцинација против малих богиња, заушака и црвенке (MMR) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима 
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Једна доза  
Друга ревакцинација против дифтерије и тетануса (DT) Једна доза  
Друга ревакцинација против дечије парализе (OPV) Једна доза у исто време када и (DT)  
Систематски стоматолошки преглед са обрадом података * Анамнеза; 
* Регистровање стања оралног здравља; 
* Екстра и интраорални стоматолошки преглед; 
* Здравствено васпитни рад са дететом; 
* Предузимање профилактичко-терапијских процедура
Једанпут пред полазак у школу  
I, III, V и VII разред
основне школе и
I и III разред 
средње школе
Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и по системима; 
* Примена метода процене стања ухрањености, оцена вакциналног статуса; 
* Оцена здравственог стања и предузимање одговарајућих дијагностичких, терапијских и рехабилитационих поступака, 
* Здравствено- васпитни рад са дететом
Једанпут у наведеној 
школској години
 
Систематски стоматолошки преглед са обрадом података * Анамнеза; 
* Регистровање стања оралног здравља; 
* Здравствено васпитни рад са дететом; 
* Предузимање профилактичко-терапијских процедура;
-први разред основне школе: откривање ортодонтских неправилности
-први разред средње школе(14\15 год): рано откривање парадонталних обољења
Једанпут у наведеној 
школској години
 
12 година Вакцинација против хепатитиса Б само за децу која нису до тада вакцинисана (HB) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима 
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Три дозе са размаком (друга доза после месец дана и трећа после шест месеци- 0,1,6)  
VII разред основне школе   * Офталмолошки преглед;
* Лабораторијски преглед (Hb и Er)
Једанпут у наведеној 
школској години
 
14/15 година
(VIII разред 
осн. шк.)
Трећа ревакцинација против тетануса и дифтерије (dT) Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима 
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Једна доза  
Трећа ревакцинација против дечије парализе (OPV) Једна доза у исто време 
када и dT
 
II, IV, VI, VIII 
разред осн.шк. 
и II и IV разред 
средње школе 
код деце са 
откривеним 
поремећајем 
при систематским 
прегледима
Контролни преглед * Праћење здравственог стања и провера успешности спроведених мера предложених при систематским прегледима; 
* Предузимање допунских испитиванја;
* Здравствено - васпитни рад
Једанпут у наведеној 
школској години
 
Стоматолошки преглед - контролни  * Праћење стања оралног здравља; 
* Провера примене предложених профилактичких и терапијских мера
Једанпут у наведеној 
школској години
 
Деца од 15 до навршених 18 година која не настављају  школовање Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и по системима; 
* Стандардне лабораторијске претраге; 
* Оцена здравственог стања; 
* Одређивање додатних медицинских испитивања у зависности од нађеног стања и фактора ризика
Једанпут  
Прва и трећа 
година студија
Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и преглед по системима који обухвата и неуролошки статус, а код жена и превентивни гинеколошки преглед; 
* Стандардне лабораторијске претраге; 
* Оцена здравственог стања; 
* Одређивање додатних медицинских испитивања у зависности од нађеног стања и фактора ризика; 
* Здравствено-васпитни рад
Једанпут  
Одрасло становништво (од 19 до 35 година) Систематски преглед * Анамнеза; 
* Општи клинички преглед и преглед по системима, а код жена и палпаторни преглед дојки; 
* Лабораторијске услуге - крвна слика (Er, LE, HT, Hb, TR, LeF); 
* Оцена здравственог стања; 
* Одређивање додатних медицинских испитивања у зависности од нађеног стања и фактора ризика
Једанпут у пет година  
Одрасло становништво (од 35 и више година) Систематски преглед Исти садржај као код популације од 19 до 35 година уз допуну код:
* Старијих од 50 година дигиторектални преглед
* Код мушкараца палпаторни преглед простате;
* Код лица 65 и више година извршити процену функционалног статуса.
Једанпут у две године 
или једном у добном периоду 
код првог прегледа у случају болести
 
 
 
Особе од 50 година и старије без симптома Циљани преглед на рано откривање карцинома дебелог црева * Анамнеза породична и лична, тестирање на постојање окултне крви у столици; Једанпут годишње  
* Код високо ризичних група-колоноскопија На три године  
Посета патронажне сестре За особе од 65 и више година: 
* Упознавање са здравственим стањем и функционалном способношћу старих; 
* Здравствено-васпитни рад
Према индикацијама (за особе од 65 и више година -jеданпут годишње)  
Одрасло становништво (од 30 и више година) Укупно 4 ревакцинације против тетануса - једна на сваких десет година Поступак према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима 
(„Службени гласник РС”, број 11/06)
Једна доза  
Жене генеративног доба (од 15 до 49 година) Преглед у вези са планирањем породице (захтева присуство оба партнера) * Анамнеза; 
* Клинички преглед; 
* Лабораторијска испитивања; 
* Здравствено-васпитни рад о значају одговорности везане за родитељство, потреби учешћа оба партнера у планирању породице и могућим последицама 
намерног прекида трудноће; 
* По потреби, одређивање врсте контрацепције
Најмање два прегледа  
Труднице први триместар Први преглед * Анамнеза; 
* Мерење ТА и телесне масе; 
* Преглед дојки и брадавица; 
* Одређивање карличних мера; 
* Гинеколошки преглед: бимануелни, под спекулумом, узимање вагиналног секрета;
* Колпоскопски и цитолошки налаз по PA уколико нису рађени у последњих шест месеци; 
* Утврђивање старости трудноће; 
* Одређивање термина порођаја, инспекција доњих екстремитета; 
* Палпаторни преглед штитне жлезде; 
* Тестирање на HIV и Hep B; 
* Одређивање RH фактора; 
* Одређивање крвне групе; 
* Стандардна лабораторија; 
* Здравствено васпитни рад; 
* У случају сумње на постојање генетских аномалија урадити тест на хромозомопатије (Нухална бразда - NT или NT + PAPP-A + beta HCG) и упутити на консултативни преглед на виши ниво гинеколошко здравствене заштите и/или специјалистима других одговарајућих медицинских дисциплина
Најмање један преглед  
Ултразвучни преглед Утврђивање трудноће и стања плода Једанпут у 7\8 недељи  
Труднице - други и трећи триместар Контролни преглед Исти садржај као код првог прегледа, уз допуну: 
* слушање срчаних тонова плода, 
* одређивање става и положаја плода; 
* обавезан тест на хипергликемију и хипертензију; 
* у случају сумње на постојање генетских аномалија трудницама којима није урађен тест на хромозомопатије, урадити трипл тест (beta HCG, AFP i E3) упућивањем на виши ниво гинеколошке здравствене заштите; 
* упућивање на психофизичку припрему за порођај
Четири пута  
Ултразвучни преглед Утврђивање стања плода и тока трудноће Три пута  
Патронажна посета Упознавање са здравственим стањем жене, здравствено-васпитни рад уз давање савета у вези негe, личнe хигијенe и правилнe исхранe Једанпут  
Стоматолошки преглед * Анамнеза; 
* Регистровање стања оралног здравља; 
* Здравствено васпитни рад; 
* Планирање даљег стоматолошког збрињавања
Једанпут у другом триместру  
Труднице високо-ризична трудноћа Контролни преглед Праћење тока трудноће и предузимање потребних мера Према индикацијама  
Циљани прегледи (генетска и друга испитивања) Рано откривање фактора ризика за правилан развој плода упућивањем на виши ниво гинеколошке здравствене заштите ради евентуалне: биопсије хорионских чупица или ране амниоцентезе или кордоцентезе. Према индикацијама  
Патронажна посета Упознавање са факторима ризика трудне жене и даванје савета у веи хигијенско-дијететског режима у току трудноће Према индикацијама  
Породиља Први преглед * Гинеколошки преглед; 
* Праћење инволуције материце; 
* Преглед дојки; 
* Здравствено-васпитни рад
Jеданпут после порођаја након шест недеља  
Контролни преглед * Гинеколошки преглед; 
* Утврђивање здравственог стања жене; 
* Контролни стоматолошки преглед; 
* Здравствено-васпитни рад
Једанпут након шест месеци  
Стоматолошки преглед - контролни * Регистровање стања оралног здравља; 
* здравствено васпитни рад у смислу обезбеђења сопственог и оралног здравља одојчета; 
* предузимање потребних терапијских процедура
Једанпут након шест месеци  
Жене од 15 и више година Превентивни гинеколошки преглед * Анамнеза, 
* Гинеколошки преглед (под спекулумом, узимање PA и вагиналног бриса, колпоскопски, бимануелни); 
* Преглед дојки; 
* Лабораторијска испитивања; 
* Утврђивање здравственог стања и предузимање одговарајућих мера
Једанпут у три године  
Жене од 25 до 65 година Циљани преглед 
на рано откривање 
рака грлића материце
* Анамнеза, 
* Гинеколошки преглед (бимануелни, под спекулумом, са узимањем бриса за PА); 
* по потреби узимање биопсије; 
Једанпут годишње  
Циљани преглед
ради раног откривања
рака дојке
Процена ризика на рак дојке (анамнеза, породична анамнеза, преглед)  
 
 
 
Жена од 30 до 69 година   * од 30. године препорука и упутство за самопреглед дојке Једном у том добном узрасту  
* од 40. године клинички преглед дојке Једном годишње  
* од 45. до 69. године - мамографски преглед Једном у две године  
         
Домови здравља су у обавези да Вам, док сте потпуно здрави, омогуће редовне превентивне прегледе.
Уколико нису у могућнисти да Вам пруже здравствену услугу, дужни су да Вам издају писмену потврду са образложењем, 
да бисте своје право могли да остварите на другом месту, а потом рефундирали трошкове у својој матичној филијали РФЗО.
У случају евентуалног обољења прегледe можете обавити и мимо прописаног календара превентивних прегледа.