понедељак, 15 July 2024
 • Izabrani lekar
  Izabrani lekar

  Изабарани лекар је лекар опште медицине,  педијатар, гинеколог, стоматолог кога Ви добровољно бирате и који се брине о Вашем здрављу.

   

 • Fizička aktivnost
  Fizička aktivnost

  ИНВЕСТИРАЈТЕ У СВОЈУ БУДУЋНОСТ, БУДИТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ!

   

 • Zdrava ishrana
  Zdrava ishrana

  ЗДРАВА ИСХРАНА ЈЕ ПУТ ДО ДУГОВЕЧНОСТИ!

   

 • Preventivni pregled
  Preventivni pregled

  ПРЕВЕНТИВНИМ ПРЕГЛЕДОМ ШТИТИМО НАШЕ ЗДРАВЉЕ И ОПХОДИМО СЕ ОДГОВОРНО ПРЕМА НАШЕМ ОРГАНИЗМУ

   

 • Sreća je zdravlje
  Sreća je zdravlje

  БУДИТЕ ЗДРАВИ СРЕЋНИ И НАСМЕЈАНИ. ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО.

   

 • Dom zdravlja Bor
  Dom zdravlja Bor

  ДОБРО ДОШЛИ У ДОМ ЗДРАВЉА БОР

Служба Стоматолошке здравствене заштите броји 31 запослених. Носиоца посла има 13 (5 су др специјалисти), 16 стоматолошких сестара и 2 рентген техничара, који пружају стоматолошке услуге из домена:

дечје и превентивне стоматологије

ортопедије вилица

болести зуба са ендодонцијом

пародонтологије и оралне медицине

оралне хирургије

стоматолошке протетике

обављања дијагностике, доношење и спровођење плана терапије

контроле постигнутих резултата

Служба располаже савременим дентал Ро апаратима, као и Ро апаратом “Ортопантомографом“. У оквиру установе, постоји техничка сарадња гинеколошке и стоматолошке Службе, у циљу превенције и лечења болести зуба и уста трудница и породиља.

Стоматолошке услуге пружају се корисницима услуга у ординацијама лоцираним у три огранка:

Николе Коперника 2-4

Обданиште Бошко Буха, Бошка Бухе 7

ОШ Бранко Радичевић, Моше Пијаде 31

СШ Гимназија, Зелени булевар 26

Стоматолошке услуге пружају се корисницима услуга који припадају:

ОБАВЕЗНИМ ВИДОВИМА осигураника, (81. 41. Закона о здравственом осигурању, СИ. Гл. Р. Србије бр: 107/05) чије услуге финансира РЗЗО у целости, или, уз плаћање партиципације (СИ. Гл. Р. Србије бр. 82/09) код: лечења компликација каријеса и вађења зуба као последице каријеса код деце до навршених 18 година живота, 50 дин. по зубу након завршеног лечења; стоматолошких прегледа и лечења у вези са повредом зуба и костију лица, 20% од утврђене цене услуге; стом. прегледа и лечења зуба пре операције срца и трансплантације бубрега, 10% од утврђене цене услуге; акрилатне тоталне и сухтоталне протезе код лица старијих од 65 година живота, 35% од утврђене цене протезе.

ОСТАЛИМ ВИДОВИМА осигураника, чије услуге финансира корисник по “комерцијалном ценовнику“, истакнут на огласној табли шалтера Службе.

Заказивање термина – Николе Коперника 2-4 - 030/432-777, локал 643.

Ординација пародонтологије и оралне медицине

030/432-777, локал 645

Ординација стоматолошке протетике

030/432-777, локал 646.

Пријемно тријажна ординација са оралном хирургијом

030/432-777, локал 645.

Ординације за дечју и превентивну стоматологију

030/432-777, локал 641.

Ординација ортопедије вилица

030/432-777, локал 639.

Особље

Начелник службе

Ilić Ljiljana - Doktor stomatologije specijalista - Načelnik službe

Главна сестра

Јулијана Калиновић,

стом. сестра.

030/432-777, локал 647

Радно време:

Николе Коперника 2-4: радним данима од 7-20h, у две смене.

Обданиште Бошко Буха – позвати амбуланту.

ОШ Бранко Радичевић – позвати амбуланту.

СШ Гимназија – позвати амбуланту.

ЉИЉАНА ИЛИЋ доктор медицине специјалиста-начелник службе
НАТАША НАСКОВИЋ ВОЈВОДИЋ доктор стоматологије
НЕБОЈША ПОПОВИЋ доктор стоматологије
БОРИВОЈЕ УРБАНОВИЋ доктор стоматологије
ЕЛИЗАБЕТА БУЛОГ доктор стоматологије
БОЈАНА ГОРЊАКОВИЋ доктор стоматологије
ЉИЉАНА МИХАЈЛОВИЋ доктор стоматологије
ТАТЈАНА РАДОВИЋ доктор стоматологије
ТАТЈАНА ТОДОРОВИЋ доктор стоматологије
ВЕСНА ЖИВАНОВИЋ доктор стоматологије
ВЕСНА ИВИЋ доктор стоматологије , специјалиста стоматолошке протетике
ДРАГАН МИШИЋ доктор стоматологије специјалиста
РУЖИЦА НИНИЋ доктор стоматологије специјалиста
СЛАВИЦА ВАНУЦИЋ медицинска сестра техничар
ЛЕТИЦА СТОЈАНОВИЋ медицинска сестра техничар
ЈЕЛКА СТОЈАНОВСКИ медицинска сестра техничар
МАТЕЈИЋ ЕЛИЗАБЕТА медицинска сестра техничар
СЛАЂАНА РАЈИЋ медицинска сестра техничар
ЈУЛИЈАНА КАЛИНОВИЋ медицинска сестра техничар -главна сестра техничар
РАДОМИР МИТРОВИЋ радиолошки техничар
АНЕТА РАДОВИЋ стоматолошка сестра техничар
СЛАВИЦА ЦВЕТКОВИЋ стоматолошка сестра техничар
ДУШИЦА ЉУБОМИРОВИЋ стоматолошка сестра техничар
МАРКО ТОДОРОВИЋ виши радиолошки техничар
СЛАВИЦА ГОЈКОВИЋ зубни техничар
МИЛОШ ИВИЋ зубни техничар
СНЕЖАНА ЈОВИЋ зубни техничар
МИРОСЛАВ СТОЈАНОВИЋ зубни техничар